Articol scris de Simona Ulmeanu

Conform O.U.G. nr. 44/2008, persoana fizica autorizata (PFA) este persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Pot avea capacitatea de a desfasura activitati economice: persoanele care au implinit varsta de 18 ani, care nu au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, vamale si de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Nu pot desfasura activitati economice ca persoana fizica autorizata: parlamentarii, functionarii publici, judecatorii, militarii si totodata avocatii (conform Legii nr. 51/1995), notarii (conform Legii nr. 36/1995) si medicii. Sunt interzise Persoanelor Fizice Autorizate activitatile in domeniul pietei de capital, al institutiilor de credit, pensiilor facultative, asigurarilor, activitatilor de asigurare-reasigurare, precum si multe altele.

Conform Art. 7 din OUG nr. 44/2008 persoanele fizice au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite in continuare PFA, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale.

Pentru a putea fi inregistrate este nevoie de o serie de acte, printre acestea fiind:

  • rezervarea de denumire, care este compusa din numele si prenumele persoanei care doreste infiintarea urmat de sintagma Persoana Fizica Autorizata sau prescurtat PFA;
  • copia actului de identitate al titularului;
  • documentele care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu, care pot fi: contractul de vanzare-cumparare, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, contract de inchiriere (inregistrat la Administratia Finantelor Publice), contract de subinchiriere (inregistrat la Administratia Finantelor Publice), contract de comodat etc.;
  • specimenul de semnatura, care poate fi dat in fata referentului din cadrul Registrului Comertului sau in fata unui notar public;
  • diploma de studii;
  • documente care atesta pregatirea profesionala;
  • declaratia pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;
  • cazierul fiscal, acesta fiind obtinut de Registrul Comertului in urma achitarii unei taxe.